Pillows

Seven Seas Pillow

Economy Pillow
Size:45x70CM
Weight: 600GMS
White & Printed

Sleepmore Pillow

Standard Pillow
Size:45x70CM
Weight: 800GMS
White & Printed

Snooze Pillow

Standard Pillow
Size:50x70CM
Weight: 1000GMS
White & Printed

MyHome Quilted Pillow

Economy Pillow
Size:45x70CM
White & Printed

MyHome Quilted Pillow

Standard Pillow
Size:50x70CM
White

Comforters & Duvets

MyHome Comforter Single 3PCS

1x Comforter: 150x220CM
1x Bed Sheet: 150x220CM
1x Pillow Case: 45x70CM
Printed

MyHome Comforter Double 4PCS

1x Comforter: 220x240CM
1x Bed Sheet: 220x240CM
2x Pillow Case: 45x70CM
Printed

MyHome Comforter Double 6PCS

1x Comforter: 220x240CM
1x Bed Sheet: 220x240CM
2x Pillow Case: 45x70CM
2x Cushion Cover: 45x45CM
Printed

Sleepmore Comforter Single

1x Comforter: 150x220CM
Printed

Sleepmore Comforter Double

1x Comforter: 220x240CM
Printed

Sleepmore Duvet Single

1x Comforter: 150x220CM
White

Sleepmore Duvet Double

1x Comforter: 220x240CM
White